Witamy na naszej stronie Relacji Inwestorskich Packhelp S.A. Kiknij link poniżej w celu uzyskania informacji na temat naszych planowanych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas na adres [email protected] lub zadzwoń na nr +48 693 847 719.

Relacje Inwestorskie

Packhelp S.A.| ul. Kolejowa 5/7| 01-217 Warszawa| Zarząd: Wojciech Sadowski, Maciej Zając, Maciej Woźniczko | ING Bank Śląski S.A. 86105010251000009030764113 | REGON 362932312 | NIP 1231308129 | KRS 0000831872 | XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy | Kapitał zakładowy 106 350,00zł | email: [email protected] | tel: +48 693 847 719

Welcome on Packhelp S.A. Investor Relations Page. Please click on the link below to learn about planned General Shareholder Meetings. Should you have any questions, please send us a message at [email protected] or call us at ++48 693 847 719**.**

Investor Relations

Packhelp S.A.| ul. Kolejowa 5/7| 01-217 Warszawa| Management: Wojciech Sadowski, Maciej Zając, Maciej Woźniczko | ING Bank Śląski S.A. 86105010251000009030764113 | REGON 362932312 | VAT ID PL 1231308129 | Registration Number 0000831872 | XIV Commercial Division of the National Court Register. District Court for the capital city of Warsaw | Share capital 106 350,00zł | email: [email protected] | tel: +48 693 847 719